11-500 Giżycko, ul. Myśliwska 1
Fit Przystan

Dostarczamy na terenie powiatu

augustowski
bartoszycki
białostocki
ełcki
giżycki
gołdapski
grajewski
kętrzyński
kolneński
lidzbarski
łomżyński
moniecki
mrągowski
olecki
olsztyński
piski
sejneński
sokólski
suwalski
szczycieński
węgorzewski
. . .
fala
fala
Zamów

 

Wybraną dietę
i przekonaj się że jesteśmy dla Ciebie